strona glownaaktualnoscikonkursyiformacjerada rodzicowcooltext321332487740688cooltext321332516633849galeriacooltext321332564455237

O szkole

 

Muzyka wśród innych sztuk pięknych jest tą właśnie siłą, której przeznaczeniem jest budzić i kształtować drzemiące w każdej, najpierwotniejszej nawet duszy ludzkiej tęsknoty i dążenia do życia na wyższym poziomie świadomości...”

 

Karol Szymanowski

 

 

 

 

 

W okresie od 1 września 1990 r. do 31 sierpnia 1993 roku funkcjonowała w Międzyrzeczu Filia Gorzowskiej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia Nr 2. Filię powołał ówczesny dyrektor tejże placówki p. Grzegorz Kowalec. Stała się ona bazą do przemianowania w samodzielną szkołę. W wyniku intensywnych starań doprowadzono do powołania Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Międzyrzeczu. Szkoła powstała na podstawie Zarządzenia Nr 43 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 listopada 1993 r.

 

Jest to placówka, która umożliwia dzieciom i młodzieży zdobywanie wiedzy muzycznej, nabywanie umiejętności gry na różnych instrumentach. Uczniowie mogą uczyć się gry na fortepianie, skrzypcach, gitarze, akordeonie, klarnecie, saksofonie, flecie poprzecznym i wiolonczeli. Szkoła umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań, kształtuje osobowość dzieci poprzez obcowanie ze sztuką, co wpływa na ich ogólną wrażliwość, inteligencję i piękniejsze spostrzeganie świata.

 

Do tej pory Szkołę ukończyło 291 absolwentów. Wielu z nich obrało dalszą drogę kształcenia artystycznego w średnich i wyższych szkołach muzycznych. To właśnie ta szkoła przyczynia się do wzbudzania wielkiej miłości do muzyki i daje dobre początki umożliwiające dalsze kształcenie naszych absolwentów.

 

Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Międzyrzeczu stworzono od podstaw w każdym zakresie. W ciągu 20 lat nastąpił znaczący rozwój szkoły przyczyniający się do poprawy warunków nauki i pracy. Ilość uczniów wzrosła z 51 do 136. Kadra pedagogiczna w początkowym okresie liczyła 5 osób, a w chwili obecnej 16.

 

Szkoła intensywnie współpracuje ze środowiskiem przyczyniając się do wzbogacenia życia kulturalnego mieszkańców Międzyrzecza i okolic. W kształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży przykładamy dużą wagę do muzykowania zespołowego, które spełnia ważną rolę wychowawczą, prowadząc chóry, orkiestrę szkolną i zespoły kameralne biorące udział w różnych imprezach i uroczystościach.

 

Nasi uczniowie biorą udział w różnych konkursach muzycznych, co daje możliwość sprawdzenia umiejętności i zaprezentowania swojego warsztatu na regionalnych, ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych imprezach.